prasno-lakiranjePOSTOPEK PRAŠNEGA BARVANJA:

Postopek elektrostatičnega prašnega barvanja se deli na tri dele:

  • Predobdelava – razmaščevanje: Predobdelava se izvaja s fosfatiranjem, razmaščevanjem obdelovancev v tunelu, ter sušenje.
  • Elektrostatično lakiranje:Barva v prahu se nanaša v izsesovalni komori z brizgalno pištolo po principu elektrostatike. Prašna barva se v pištoli nabije z negativnim nabojem in zaradi pritiska zraka na izhodu pištole tvori oblak. Ozemljen obdelovanec nase privlači prašno barvo 80-100 mikronov.
  • Polimerizacija barve: Po končanem nanosu nanešena barva v peči polimerizira pri temperaturi od 180-220  ◦C za čas 15 min.

Prednosti prašnega barvanja pred ostalimi načini :

  • Ne vsebuje hitro hlapljivih organskih topil – varstvo okolja.
  • Ostanki barve v prahu se lahko ponovno uporabijo s pomočjo filtrov za zbiranje barve – 90% izkoristek.
  • Odpornost na mehanske in kemične vplive.
  • Enostavno vzdrževanje izdelka ter njegovo čiščenje.

prasno-lakiranje-3prasno-lakiranje-1