Lowamat-skupnaOČEVALNIK OLJE-VODA ÖWAMAT

Vsak uporabnik sistemov na stisnjen zrak mora nujno kontrolirati nastajanje kondenzata in ga ustrezno prečiščevati. Vse to je obvezno iz ekonomskih in tehničnih razlogov, pa tudi zaradi čedalje strožjih zakonskih predpisov.

Cenovno ugodno in trajno zanesljivo rešitev najpogosteje predstavlja uvedba sistema za ločevanje olja od vode. Očiščena voda tako izpolnjuje zakonske zahteve glede odvajanja v kanalizacijo.

Izločeni kondenzat je zmes 99 % vode in 1 % olja, ki ju je potrebno ločiti, da se lahko na ekološko sprejemljiv način odstranita. To nalogo pa vrši Őwamat. Ko kondenzat priteče v Őwamat, se v prvem delu pod pritiskom zavrtinči in potem umiri. Aerosoli se izločijo skozi okrogli filter na vrhu Őwamata. Kondenzat nato steče v ločevalno posodo, kjer se nahaja dvostopenjski filter. Olje in večji delci nesnage se vpijejo v predfiltru, preostale ogljikovodike pa vsrka aktivno ogljeni filter. Na koncu skozi izpust priteče čista voda, ki je neškodljiva za okolje.

Katalog:

ÖWAMAT LOČEVALCI

Video:

 

logo_beko