SRL-B10, SRL-IF14, SRL-IF16

GOZDARSKI ŠKRIPCI SRL-B10, SRL-IF14, SRL-IF16 s vrtljivima stranskima ploščama ter jekleno, pocinkano vrvenico z ležajem. Omogočajo enostavno vstavljanje vrvi.

Skripci-srl-v

TEHNIČNI PODATKI

TIP Max. dovoljena
sila (kN)
Premer – Ǿ Širina vrvenice Max. vrv – Ǿ Teža
SRL – B 10 30 105 mm 25mm 14mm 1,95 kg
SRL – IF 14 50 140 mm 27mm 15mm 4,30kg
SRL – IF 16 100 175 mm 32 mm 16mm 7,30kg

 

SRL-A

ŠKRIPEC SRL-A za avtomatsko izobešanje, oziroma snemanje vrvi.

Vrv z kavljem pri dotiku z zaporo avtomatsko zdrsi iz vrvenice.

S škripcev SRL-A je omogočeno avtomatsko spreminjanje smeri pri vleki.

TIP Max. dovoljena
sila (kN)
Premer-Ǿ Širina vrvenice Max. vrv – Ǿ Teža
SRL-A 50 102 mm 28 mm 12 mm 5,85 kg

Škripec SRL A

SRL-V

ŠKRIPEC SRL-V za spreminjanje smeri z hitro vpenjalnim nastavkom.

Primerno za vleko po tleh ter za manjše sile.

TIP Max. dovoljena sila (kN) Premer – Ǿ Širina vrvenice Max. vrv – Ǿ Teža
SRL-V 50 49 mm 20 mm 10 mm 1,25 kg

 

srl1