VIIG d.o.o. je podjetje, ki trži in izdeluje kovinske izdelke že 30 let. Specializirani smo za izdelavo ohišij kompresorjev in gozdarske opreme. Kot srednje veliko podjetje združujemo strokovno znanje zaposlenih, zmogljivosti visokotehnoloških in informacijsko podprtih strojev, fleksibilnost za individualen pristop do kupcev ter odprtost do novosti in sprejemanje izzivov za izpolnitev naročil naših kupcev. Naša stalna naloga so namreč prav zadovoljni kupci, ki za dogovorjeno ceno in v dogovorjenem času od nas prejmejo kakovostne izdelke ali storitve obdelave. Lahko se pohvalimo z vrsto pomembnih in zahtevnih industrijskih naročnikov, ki se vračajo z naročili.

Kakovost poslovanja podjetja zagotavljamo na vseh področjih delovanja. Skrbno in stalno spremljanje finančnih in nefinančnih kazalnikov poslovanja je ena od najpomembnejših nalog pri vodenju podjetja. Omogoča nam razumevanje preteklih poslovnih odločitev in odločanje za nadaljnje poslovne odločitve in strategijo delovanja v skladu z našo vizijo in poslanstvom. Raven kakovosti naših izdelkov in storitev pa dosegamo predvsem s kakovostnim izvajanjem del ter temeljito kontrolo kakovosti v procesih realizacije, pomembno vlogo pa imajo tudi investicije v tehnološko opremo in njeno redno vzdrževanje. V letu 2016 smo tudi pridobili ISO certifikat.

V podjetju VIIG kot kolektiv verjamemo, da je dolgoročno uspešno delovanje mogoče le s politiko vzpostavljenega transparentnega delovanja, stalnim izboljševanjem naših dejavnosti, sprejemanjem izzivov in obvladovanju tveganj ter prilagajanjem zahtevam kupcev.

Zgodovina in predstavitev dejavnosti podjetja

Podjetje VIIG je družinsko podjetje, ki je z dejavnostjo začelo leta 1992. Izhaja iz obrtne dejavnosti Kovinska galanterija Marjan Vintar vse od leta 1978. Iz skromnih začetkov na področju mehanske obdelave je podjetje skozi leta raslo in se prostorsko širilo. Domačim kupcem so se pridružili tudi zahtevni tuji kupci, število zaposlenih pa je doseglo 40.

Poslanstvo

Smo vrhunski in v evropskem merilu prepoznani proizvajalci vitlov, škripcev in kompresorskih ohišij, nudimo pa tudi proizvodnjo različnih kovinskih komponent in storitve laserskega razreza, prebijanja, krivljenja, rezkanja, struženja, varjenja in lakiranja.

Vizija

Svoj položaj priznanega in kakovostnega dobavitelja želimo utrditi tako na lokalnem kot svetovnem trgu. Našim vedno bolj zahtevnim kupcem želimo nuditi proizvode in storitve vrhunske kakovosti, pravočasno dobavljene za dogovorjeno ceno.

 

Vrednote podjetja

V podjetju trdno verjamemo, da lahko uspešno delujemo le z naslednjimi vrednotami:

  1. pripadnost podjetju,
  2. politika neprikrivanja napak,
  3. podjetniško razmišljanje,
  4. preventivno delovanje,
  5. deljenje informacij, znanj in izkušenj med sodelavci,
  6. hitrost in fleksibilnost,
  7. partnerstvo in zaupanje.