Naziv/polni: VIIG proizvodno in trgovsko podjetje Dobrava d.o.o.
Naziv/skrajšan: VIIG d.o.o.
Naslov: Dobrava ob Krki 1A, 8312 Podbočje
Občina: Krško
Telefon/GSM: 07 496 96 60
Faks: 07 496 96 66
E-mail: info@viig.si
Spletna stran: www.viig.si
Direktor: Igor Vintar
Matična številka: 5609488
ID številka podjetja: SI25240781
Registrska številka: 94/02509 pri Okrožnem sodišču v Krškem
Osnovni kapital: 231.263,00 EUR
Šifra glavne dejavnosti podjetja: 25.110  proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
TRR štev.: 02980-0015829105 Nova LB d.d.; Podružnica Krško

IBAN:SI56029800015829105  SWIFT/BIC: LJBASI2X

  33000-0001737649 HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d.

IBAN: SI56330000001737649  SWIFT: HAABSI22