susilec-drypoint-raIzviren mehaničen dizajn ter učinkovit nadzor nad delovanjem hladilniških sušilcev zraka Drypoint RA je tisto, kar jih loči od konkurence v učinkovitosti, zanesljivosti in varčevanju z energijo.

Beko Technologies sušilci zraka uporabljajo kot hladilno sredstvo plin R407C ali R134a (do modela RA135). Obe vrsti plina, kot hladilno sredstvo, nimata negativnega vpliva na ozon, prav tako pa je njun vpliv na globalno segrevanje zelo majhen. Sta stabilna in ni nihanj v delovanju pri uporabi. Sušilci zraka serije RA uporabljajo avtomatski odvod kondenzata, ki poskrbi za učinkovit izpust kondenzata iz sistema stisnjenega zraka ob minimalnem padcu tlaka.

 

Prednosti:

  • Zelo učinkovit toplotni izmenjevalec
  • groba filtracija zraka stisnjenega zrak; izločijo se trdni delci večji od 1 mm, količina oljnih delcev manjša od 1mg/m3
  • hladilniški medij R407c-okolju prijazen
  • avtomatski odvod kondenzata
  • majhen padec tlaka.

Katalog:   

DRYPOINT RA, Angleška verzija

DRYPOINT RA, Nemška verzija